Cursus Verkeersregelaar

NIVOO Verkeer LOGO

Voordat u een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar kunt krijgen moet u met goed gevolg het theorie- en praktijkexamen verkeersregelaar hebben afgelegd. De theoriecursus is de basis voor iedere verkeersregelaar. Zo moet u weten wat uw wettelijke status is als verkeersregelaar, maar ook de verkeersregels en verkeerstekens moet u kennen. Het is zelfs een vereiste dat u het theoriecertificaat in bezit heeft alvorens u kunt starten met de praktijkcursus.

Cursus Verkeersregelaar - Theorie

Op de Cursus Verkeersregelaar Theorie krijgt u theoretische kennis van uw wettelijke status, verkeersveiligheid, de verkeersregels, de verkeerstekens en de verkeersregelaarstechnieken. Uiteindelijk bent u in staat om aan het eind van de dag met goed gevolg het theorie-examen af te leggen.

Meer informatie over de Cursus Verkeersregelaar Theorie

Cursus Verkeersregelaar - Praktijk

Tijdens de Cursus Verkeersregelaar Praktijk leert u op een professionele en dynamische wijze het verkeerregelen, waarbij uw eigen veiligheid en dat van de medeweggebruikers voorop staat. Daarnaast krijgt u inzicht in de verkeersstromen en weet u deze optimaal te laten doorstromen. Aan het einde van de tweede dag bent u in staat om zelfstandig het verkeer te regelen en kunt u deelnemen aan het praktijkexamen.

Meer informatie over de Cursus Verkeersregelaar Praktijk

Cursus Verkeersregelaar - Opfris

Per beroepsmatige verkeersregelaar verschilt het, hoe vaak men daadwerkelijk op de kruising het verkeer staat te regelen. Daarnaast komt het voor dat verkeersregelaars soms bijna alleen te maken hebben met om- en om regelingen. Het is daarom goed om regelmatig de kennis op te frissen en samen met een instructeur de puntjes weer eens op de bekende i zet. Een aanstelling als beroepsmatig verkeersregelaar kan voor maximaal 5 jaar worden afgeven. Na deze 5 jaar kan de verlenging weer worden aangevraagd. Een opfriscursus is dan ook minimaal om de 5 jaar sterk aan te raden. Het doel van deze cursus is om uw kennis en vaardigheden weer op het juiste niveau. Afhankelijk van het startniveau is het wellicht ook mogelijk een stukje verdieping aan te brengen.

Meer informatie over de Cursus Verkeersregelaar Opfris

Evenementenverkeersregelaar

De verkeersregelaar, die uitsluitend optreedt ter gelegenheid van een evenement, kan volstaan met een theoretische instructie, die ongeveer drie uur duurt. Na deelname hieraan kunt u worden aangesteld voor één evenement, maar ook aanstelling voor de duur van een jaar is mogelijk. Bij een evenement treedt u altijd op onder direct toezicht van de politie. Wij verzorgen deze instructie in principe alleen nadat de gemeente en politie, in wiens regio het evenement plaatsvindt, hiermee heeft ingestemd. De instructie vindt vervolgens plaats onder verantwoordelijkheid van de korpschef van het betrokken regionale politiekorps. Het is inderdaad zo dat deze evenementeninstructie ook via de e-learning kan worden gevolgd. Maar omdat wij vanuit het werkveld te horen kregen dat niet iedereen dit de fijnste oplossing vindt, hebben wij besloten om de Evenementeninstructie gewoon klassikaal te blijven aanbieden.

Meer informatie over de Evenementenverkeersregelaar

Bel ons op:

0346 - 21 74 25